NAREDILI SO PANJ IZ KATEREGA SE STALNO CEDI MED

Moj sin Gašper je že od malega čebelar. In že od malega nikoli in nobenemu ne kupi darila. Ker pa ima vsako pravilo izjemo, ki ga potrjuje, je tudi Gašper enkrat naredil izjemo. V sedmem razredu je prihranil žepnino, se odpravil v Celje v čebelarsko trgovino in možu za rojstni dan podaril zaščitni klobuk z mrežico za čebelarjenje. Mož je razumel namig, ga poprosil, da ga uvede v čebelarjenje in danes imam pri hiši dva čebelarja.

Gašperja sem prosila, da mi zaupa kaj o čebelah in čebelarjenju. Popeljal me je skozi panj, mi  predstavil čebeljo družino in opisal njihovo delitev dela. 

Gašper, kdaj in kako to, da si se navdušil za čebelarstvo?

Za čebelarstvo sem se navdušil pri svojih dvanajstih letih na prijateljevo idejo naj se pridružim čebelarskemu krožku, ki je potekal na osnovni šoli Ob Dravinji, katero sem obiskoval. Maks Tajnikar nas je kot mentor poučeval o biologiji čebel in nam prikazal vsa čebelarska opravila kot so čiščenje satovja, ožičenje okvirjev, pregledovanje družin, skrb za družine ter čebelarjevo najboljše opravilo, točenje medu.

IMG_0161

Moj čebelar Gašper

In kdaj si s čebelarstvom krenil na svojo pot?

Za rojstni dan sem za darilo dobil svoj prvi panj in vanj naselil čebeljo družino. S tem se je začela moja čebelarska samostojnost. Stalno sem nadgrajeval število čebeljih družin, v Halozah sem postavil svoj lastni čebelnjak z devetimi čebeljimi družinami, z letošnjim letom pa sem postavil nekaj samostoječih nakladnih panjev na idilično lokacijo ob ribniku v bližini Slovenskih Konjic. Včasih so vsi  čebelarji postavili tudi svoj čebelnjak, načrte zanje so izdelovali tudi arhitekti. Slaven je Plečnikov čebelnjak v Pragi. Danes se čebelarji množično odločajo za postavitev samostoječih nakladnih panjev.

FB_IMG_1443429114032

Čebelnjaki so evidentirani

Kaj pa vse obsega delo čebelarja?

Delo čebelarja poteka skozi celo leto in je odvisno od letnega časa . Spomladi moramo pripraviti čebeljo družino , skrbeti za dober in hiter razvoj družine, pri čemer jim pomagamo s spomladanskim dražilnim krmljenjem. Do glavne paše, ko začne cveteti akacija, morajo biti družine zdrave in močne. Če se panji hitro napolnijo, je treba paziti, da se čebele ne izrojijo. Po končani paši se med iztoči. V visokem poletju čebele že skoraj ne najdejo paše, zato mora čebelar začeti s krmljenjem čebel s sladkorno raztopino. Do 15.avgusta mora natočiti petnajst kilogramov sladkorja v vsak panj, da imajo čebele dovolj hrane, da preživijo zimo. Jeseni mora čebelar poskrbeti tudi za zdravljenje čebel proti varozi. Varoje so uši, ki se zaredijo v čebeljih ličinkah in jih poškodujejo do te mere, da se izležejo pohabljene čebele. Čebelar ima delo tudi pozimi. Očistiti mora okvirje satov, jih na novo ožičiti in vstaviti satnice. Prav tako mora očistiti in pobarvati panje.

Katero pa je tvoje najljubše čebelarsko opravilo?

Hmm. Moje najljubše čebelarsko pravilo je zagotovo spomladansko pregledovanje čebel in razvoj čebeljih družin, odkrivanje kje je kraljica ter spremljanje kako močne in zdrave so družine. Ko pogledam v panj, ki brenči od številnih in zdravih čebel, me preplavi veliko zadovoljstvo. To mi je nagrada za vložen čas in trud v čebelarjenje.

IMG_0154

Ob pogledu v panj me preplavi zadovoljstvo

Ko odpreš panj vse brenči od dela in življenja. Številčnejša je družina, srečnejši si. Kako pa je sploh sestavljena čebelja družina? 

Čebeljo družino sestavljajo čebele delavke, troti, to so prebivalci moškega spola ter glava družine matica, ki ji pravimo tudi kraljica. Matica nastane tako, da čebele iz zalege izberejo več ličink, ki jih začnejo hraniti z matičnim mlečkom. Iz teh ličink izbrank se izležejo matice. Tista, ki se izleže najprej, pregrizne ostale matičnike in na ta način prepreči, da bi se v panju razvilo več matic. Če se več matic izleže istočasno se pobijejo med seboj in ostane zmagovalka, najmočnejša, ki je prava kraljica saj jo delavke stalno negujejo, čistijo, hranijo. Matica se že na oko razlikuje od čebel saj je ožja in ima podaljšan zadek. Matica oddaja svojstvene feromone, ki jih čebele zelo dobro zaznavajo. Družine in dom v panju se tvori in prepoznava na osnovi matičnih feromonov.

Moje najljubše čebelarsko opravilo je pregledovanje čebel

V enem panju torej ostane samo ena matica. Tista, ki se izleže prva ali je najmočnejša, da pomori druge. Narava je poskrbela, da je kraljica najhitrejša in najmočnejša. Na kak način pa se matica oplodi, da lahko začne zalegati in gre čebelji rod naprej?

Po dobrem tednu, ko se izleže, odleti matica iz panja na paritveni let. Prvič in edinkrat zapusti panj, leti vse višje in višje, troti pa za njo. Nekateri omagajo, tisti ki jo ujamejo v višinah, pa jo oplodijo. Oplodi jo več trotov, eden za drugim. Njihov spolni organ ostane v matici, naslednji ga izvleče in pusti v njej svojega. Naravna selekcija poskrbi zato, da jo lahko oplodijo samo tisti najmočnejši, ki letijo najvišje. Matica in troti zapustijo panj samo enkrat , za paritveni let. Matica se vrne vanj oplojena in začne zalegati, troti poginejo, ker ne najdejo poti nazaj.

Prva in najmočnejša matica se oplojena od trotov, ki letijo najvišje vrne v panj, troti pa poginejo. Žalostna je njihova usoda. V SSKJ so tri definicije trota. Po prvi je trot čebelji samec. Ali tudi trote zaleže matica? Po čem se razlikujejo?

Troti so moške čebele, zalegajo jih čebele in ker so čebele neoplojene, je trotovsko jajčece neoplojeno jajčece. Trotovska zalega je večja, izvlečena iz čebelje celice. Trot je večji od čebele, hrani se z medom, samo je in nič ne dela. V primeru, da v panju ni matice, se razvije trotovska družina, ker so vsa jajčeca neoplojena.

Screenshot_2015-09-28-10-53-11-2

Vpogled v zadnjo stran panja

Po drugi definiciji je trot tisti, ki ne živi od lastnega dela. Pri čebelah živijo troti od dela čebel. Dokler svoje naloge ne opravijo in poginejo. Tiste, ki naloge ne opravijo pa čebele vržejo čez prag, da zunaj poginejo?

Ja, edina funkcija trotov je, da oplodijo matico. Trote, ki ostanejo na koncu čebelarske sezone v panju, čebele izvržejo iz panjev, da jih ne bi po nepotrebnem hranile čez zimo. Ja, ubogi troti, narava jim je dala samo eno nalogo in jih prikrajšala za vse ostale lastnosti, ki jih je dala čebelam. Trot nima razvitega vonja, zato trot, ko zapusti panj , ne najde poti nazaj in pogine.

Tretja definicija trota je, da je to omejen, neumen človek. So po čebeljih trotih dobili človeški troti ime ali je bilo obratno?

Ko slišimo besedo trot imamo vsi v glavi nekaj neumnega, butastega. Ljudje smo privzeli besedo trot za označevanje manj sposobnih, manj razgledanih ljudi. Najprej so bili čebelji troti, ki jim narava ni podarila vonja, da bi po oploditvi matice našli pot nazaj. Zato so začeli tudi omejenim ljudem praviti troti. Kakšno krivico delamo enim in drugim ! Če ne bi bilo trotov ne bi bilo čebel!

Kako pa poteka delovni dan čebel?

Če je dovolj toplo, začnejo čebele izletavati že ob sončnem vzhodu. Ozračje mora biti segreto na več kot 15 stopinj. Zjutraj najprej zapusti panj čebelja izvidnica, ki poišče ugodno čebeljo pašo za tisti dan. Ko jo najdejo, se vrnejo in pašnim čebelam s čebeljim plesom sporočijo kam se naj odpravijo. Čebele letijo do pet kilometrov daleč od panja, orientirajo se po soncu, razločijo pa samo nekatere barve. Čebele na cvetovih srkajo medičino, cvetni prah pa se jim oprime na noge. Večkrat dnevno se vrnejo v panj, kjer odložijo medičino v medišče. Pred mrakom se vse vrnejo v panj.20150924_092257

Gašper pri jesenskem krmljenju čebel

Povedal si, kaj je to čebelja izvidnica. Zaupal si mi, da imajo čebelnjaki poleg čebelje izvidnice, tudi čebelje patrulje.

Ja, vsak čebelnjak ima tudi svojo patruljo v kateri je nekaj čebel, ki čuvajo čebelnjak pred vsiljivci.Največji sovražniki čebel so sršeni in ose, ki pridejo v panj in morijo uboge čebele. Več čebel mora pičiti oso ali sršena, da so mu s svojim strupom kos in umorijo svojega napadalca.

Čebele stanujejo v panju. Slišim, da obstajajo različni panji, označeni z nekimi kraticami AŽ, LR….

Skozi zgodovino so se razvili različni panji. Najprej so čebelarili v drevesnih duplih, potem v čebelarskih koših z nepremičnim satovjem. Že Valvazor pa je začel opisovati v Slavi vojvodine Kranjske slovenske panje kranjiče s premičnim satovjem. AŽ panj je prostorsko omejen na dvajset satovnic saj ga ne moremo povečati tako kot nakladnega, z dodajanjem naklad, s čimer družini zagotovimo večji prostor. Langstroth-Rootov, LR panj je deljen v naklade zato lahko spreminjamo volumen panja. Najnovejša pogruntavščina je avstralski panj (Flow) iz katerega med teče sam, lahko bi rekli da se iz njega stalno cedi med brez mleka 🙂

20150924_092325 (1)

Nakladne panje z lahkoto prestavljamo

Čebele imajo svoje stanovanje v panju. Kako pa zgleda njihovo stanovanje od znotraj, imajo panj razdeljen v sobe? Kakšno pohištvo imajo?

Notranjost panja je napolnjena s sati. To so leseni okvirji, v katerega z žico pritrdiš satnico, na katero potem čebele zgradijo čebelje celice. Prvo opravilo čebele, ki se izleže,  je gradnja mladega satovja, ker imajo komaj izležene čebele najboljše voskovne žleze. V panj se sati zložijo v vrste, ki se jih med seboj loči z matično rešetko. Na ta način se omeji življenjski prostor matici, ki mora živeti in zalegati v spodnjem delu panja. Matična rešetka ima odprtine, ki so ravno dovolj velike, da skozi njih lahko prehajajo čebele v višja nadstropja, matica, ki je večja in ima podaljšan zadek pa ne. Temu spodnjemu delu panja, prvi etaži, pravimo plodišče. V višjem nadstropju je shramba medu, medišče, kamor hodijo pašne čebele odlagati medičino, ki jo ponoči z mahanjem kril in segrevanjem ventilirajo, da se izloči odvečna voda. Ko je čebelja celica polna primerno obdelanega medu, jo čebele pokrijejo z voskovnimi pokrovci.

FB_IMG_1443430148383

Odpiranje voskovnih pokrovcev pred točenjem medu

Kaj pa pozimi, so takrat panji prazni?

V zimskem času čebele večinoma mirujejo in z mahanjem s krili ogrevajo panj na 36 stopinj celzija tako da so panji polni skozi vse leto. Zimske čebele so bolj odporne, živijo celo tri mesece.

FB_IMG_1443429081663

Gašperjev čebelnjak v Halozah

Ko sem bila majhna mi je nekdo rekel, da po slikah na panjskih končnicah čebele prepoznavajo svoj panj. Ali to drži?

Panjske končnice so včasih poslikovali z raznimi čebelarskimi opravili. To je postala tradicija, ker so na ta način bili čebelnjaki lepši, druge funkcije pa to ni imelo. Čebela se namreč vrača v isti panj, ker voha feromone, ki jih izloča matica.

Slovenci smo čebelarji že od nekdaj, imamo tudi avtohtono vrsto čebel.

Ja, obstajajo različne pasme čebel, apis melifera carnica, po slovensko kranjska sivka, je avtohtona vrsta, ki slovi kot najbolj mirna in delovna vrsta, ki dobro prezimi saj med zimo porabi minimalno količino hrane. V srednjeevropskih državah je zaradi njenih dobrih lastnosti najbolj cenjena. Nekateri jo imenujejo tudi damska čebela.

IMG_0155

Kranjska sivka slovi kot najbolj delovna vrsta

Obstajajo različne vrste medu. Sortni med kot pravite čebelarji. Nikoli pa mi ni jasno kako čebele vedo, da morajo nabirati samo akacijo, da imamo akacijev med ali samo kostanj, da imamo kostanjev med?

Pri tem je odvisno kaj ta čas v naravi cveti saj se v panju pojavi največ medičine iz rastlin, ki v tistem trenutku najbolj  medijo. Ko cveti akacija, prevladuje v panju akacijeva medičina, po cvetenju ga iztočim. Takrat začne cveteti kostanj in čebele nabirajo pretežno kostanjevo medičino. V glavnem pridelujem akacijev in kostanjev med. Letos pa sem prvič pridelal tudi ajdov med, tako, da sem nakladne panje z mojimi čebelami odpeljal na delovne počitnice v bližino njive s cvetočo ajdo.

Ali med tudi prodajaš?

Lani ga zaradi obilnega deževja, nisem imel niti za lastno uporabo. Letos je bila bogata bera, zato ga tudi prodajam. Če ga kdo želi kupiti, me lahko pokliče na telefon 031 346 000.