KORISTI OTROK SO SKLADNE S KORISTJO BABICE

Velimir Cugmas si že od malega postavlja stroga pravila, ki jih samodisciplinirano uresničuje. Je perfekcionist, strog do samega sebe. Samo najboljše je zanj dovolj dobro. Skrbi za zdrav duh v zdravem telesu. Že od osnovne šole naprej redno teče. Za svoj prvi zaslužek, si je že v osnovni šoli, kupil obleko. Je estet, ki je vedno lepo oblečen, živi v lepem in urejenem okolju, obdan je z lepimi stvarmi. Ne mine dan, da ne bi delal v ali za svojo odvetniško pisarno v Slovenskih Konjicah. Kot odvetnik slovi po svoji strokovnosti in prizadevnosti. Odkar pa zastopa babico dveh koroških dečkov, pa večina Slovencev zanj stiska pesti.

1. Imam občutek, da je znanje vrednota, ki je zelo visoko na tvoji hierarhični lestvici vrednot. Se motim?

Drži. Zelo cenim ljudi, ki veliko vedo. To imam že od otroštva. Oče mi je vedno govoril: “Druži se z bogatimi ljudmi – bogatimi ne po denarju, pač pa po duši in znanju.” Verjetno je to vsebina mojega nezavednega.

2. Si bil pri izbiri svojega poklica dejansko poklican, ali te je k študiju prava navedel kakšen drug razlog?

V osnovni šoli sem si mislil, da bom strojnik. Pravzaprav je bila želja staršev, da bi bil inženir. Po testiranjih s psihološkimi testi je psihologinja poklicala v šolo starše in skupaj smo se odločili, da se vpišem v gimnazijo (psihologinje torej uravnavajo moje življenje že od nekdaj). Pravo sem izbral, ker sem si želel biti sodnik, da bom razsojal in da bo moja odločitev končna. Bil sem pod vtisom francoskih filmov, kjer so se v šestdesetih letih sodniki vozili z »žabami« in bili nad kriminalci.

3. Odkar pomnim, je bil pravi bav bav na pravni fakulteti »RIM«, kot so študentje skrajšano poimenovali izpit iz rimskega prava. Je tudi tebi delal težave? Se ti zdi potrebno, da se tako striktno zahteva zelo podrobno znanje o rimskem pravu, ki je konec koncev »mrtvo« pravo podobno kot je latinščina »mrtev« jezik?

Nisem imel posebnih težav pri opravljanju izpita. Predvsem se spomnim tega, da sem prvo stran učbenika, kjer so spisana vsa pravno relevatna zgodovinska dejstva o rimskem cesarstvu z vsemi pomembnimi ali nepomembnimi datumi, in sicer v najbolj drobnem tisku, ki je še berljiv, študiral kar mesec dni. Mislil sem, da je tudi na fakulteti tako kot v gimnaziji pri zgodovini, kjer smo morali poznati dobesedno vsako podrobnost iz učbenika. Pa sem se zmotil, a verjetno mi ta poglobljen študij ni škodil, koristil pa mi kaj dosti tudi ni. Saj veš, da je pozabljanje proces, ki je hitrejši od pomnenja. Je pa rimsko pravo pomembno za razumevanje tudi sedanjega prava, saj je imelo v celoti izdelan in kodificiran sistem pravnih norm s pravnimi instituti in sredstvi.

4. Za pravnike so govorili, da morajo imeti »zic leder« ne samo, da končajo študij, ampak tudi kasneje za pripravo na pravosodni izpit. Ali ti imaš ta »zic leder« in če, od kdaj?

Sem raje na nogah, kot na »zicu«. 🙂 Tudi študirati ali vsaj ponavljati se da na nogah. To je zlasti potrebno pred izpiti, še posebej pred pravosodnim. Slednji je izkušnja, ki si je ne bi želel več ponoviti. Na srečo, sem bil uspešen pri prvem poskusu. Mislim, da je izpit v takšni vsebini, kot se danes prakticira, tudi nepotreben. Prepričan sem, da tudi uspešno opravljen preizkus ni zagotovilo, da bo tisti, ki ga bo položil, usposobljen za tisto, za kar naj bi bil pravnik poklican. Poznam primer iz moje pisarne, kjer je, ne le po mojem mnenju pač pa tudi mnenju mojih odvetnic, kandidat po prvem neuspešno opravljenem poskusu, ki pa je v obdobju pripravništva briljiral, ne le v svojem prizadevanju ampak tudi v kvaliteti izdelanih pravnih sredstev, opustil namero, da bi ga ponavljal. Žal mi je zanj, za stroko, predvsem pa za prakso.

5. Po mojem mnenju je delo druga vrednota, ki sodi v sam vrh tvoje lestvice vrednot. Imam prav? Se ti zdi, da je ta vrednota lastna večini Slovencem in so na splošno Slovenci »pridni« ljudje?

Na prvo vprašanje je moj odgovor pritrdilen, na drugo pa nikalen. Če se ozreš okoli sebe, boš ugotovila, koliko je brezposelnih in v kakšnem znatnem obsegu je zaraščena plodna zemlja. Žal mi je časov, ko je Slovence krasila lastnost »pridnost«. V dobi mojega otroštva, ko je bila skoraj polna zaposlenost, so vsi zaposleni še popoldan po delovnem času delali. Ali so gradili svoje hiše ali pomagali graditi hiše prijateljem, obvezno pa so pomagali obdelovati zemljo svojih staršev ali starih staršev.

6. Nekaj let si bil zelo uspešen sodnik na gospodarskem oddelku celjskega sodišča. Kako to, da si se odločil, da zajadraš med odvetnike?

Ne vem, če sem bil tako uspešen, kot pa da sem bil takrat zelo mlad. Sodnik sem postal že pred danes določeno starostno mejo za sodnike, to je 30 let. Ker je obdobje podjetništva, ki se je začelo že v Jugoslaviji z Markovičevo vlado povzročilo situacijo, da so se moji vrstniki pričeli poslovno udejstvovati, sam pa kot sodnik z ženo asistentko na univerzi nisem mogel niti plačati poštenega zapitka, ko sem bil z njimi, kaj šele, da bi lahko razmišljal o lastnem stanovanju, pa četudi najemnem, sem se moral odločiti, da poskusim živeti na trgu. Odločitev, da se podam v negotovost svobodnega poklica, je bila tudi sugerirana s strani prijatelja Silvana, ki je v meni zaznal potencial. Ko je sam postal direktor v tistem času najuspešnejšega slovenskega podjetja, ni pozabil name, tako da mi je z izkazanim zaupanjem omogočil zastopanje njegove družbe. Začetki moje samostojne poti pa niso bili negotovi, saj sem že v obdobju odpovedi sodniški službi, ko sem čakal iztek odpovednega roka, pridobil številne ponudbe direktorjev še takrat družbeno pravnih oseb, saj je bilo zlasti njihovim računovodkinjam znano, da je moja prednost kot gospodarsko kazenskega sodnika razumevanje ne le kazenskega, ampak tudi gospodarskega prava.

7. Ali uživaš pri svojem delu? Bi se še enkrat odločil za isti študij? Katere primere najraje prevzameš in ti predstavljajo največji izziv?

Pri delu uživam in si ne znam predstavljati dneva brez poklicnega udejstvovanja. Rad imam primere, ki zahtevajo empatijo in razumevanje prava kot celote, ne pa zgolj nekaj, kar se »štanca« za stroškovnik.

8. Si katero stranko že zavrnil?

Ja, že kar nekaj. Ko med odvetnikom in stranko ni zaupanja ali ko je zaupanje izgubljeno, ni možno sodelovanje. Za uspeh je potrebno pristno razmerje. Ko tega ni, stranko odklonim ali pa ji odpovem že prevzeto pooblastilo.

9. V zadnjem času si zelo medijsko izpostavljen zaradi primera koroških dečkov. Ti medijska pozornost godi?

Izpostavljen je primer, ne pa jaz, posledično je izpostavljeno mogoče moje delo. Medijev nisem vešč, zato mi je sodelovanje z njimi v muko in breme. Menim pa, da je v korist babici in obema vnukoma. Medijski pritisk pospešuje reševanje predmetne zadeve. Danes sem prejel ugoditev svoji prošnji za prednostno obravnavanje babičine ustavne pritožbe, v kateri me ustavno sodišče obvešča, da bo zadevo obravnavalo prednostno v okviru predmetnih istovrstnih zadev. Menim, da je zapisanim razlogom pripomogla tudi medijska odzivnost zadeve in s tem izkazan interes javnosti. Da končam z besedami direktoric CSD in ministrice: »Koristi otrok to terjajo«. Dodam še, da je ta korist skladna s koristjo babice, saj vsi sodijo v isti dom.

10. V medijih zelo samozavestno, racionalno, všečno nastopaš. Tvoj nastop pred parlamentarno komisijo je bil vrhunski. Si bil na kakšnih tečajih medijskega nastopanja? Se za vsak nastop posebej pripravljaš?

Hvala ti za laskanje. Upam, da si iskrena, sam tako ne doživljam tega mojega pojavljanja, ki je povsem amatersko, saj se nikoli nisem izobraževal v tej smeri. Nastopi niso naštudirani, ampak so spontani in stihijski. Upam, da jih tudi ostali gledalci in poslušalci ocenjujejo vsaj z oceno zadostno.

11. Vse nas, državljane in davkoplačevalce, zgodba s koroškimi dečki močno razburja. V bistvu je država ugrabila vnuka babici in dedku. Sodna veja oblasti bo sicer odigrala svojo vlogo, ampak vmes bo minilo kar nekaj časa. Kako doživljaš primer kot odvetnik in kako kot človek?

Boli nemoč državljana, ko se kot Don Kihot bori z mlini na veter. Le odvetništvo, ki je del pravosodja, mu kot samostojna in neodvisna služba lahko pomaga in to spoznanje, zlasti da sem potreben, mi godi. Boli pa ne le brezčutnost, pač pa tudi sprenevedanje in strokovna nepodkovanost državnih uradnikov. Ta na koncu mora biti in bo sankcionirana.

12. Nikakor ne pristajam na logiko, da se lahko od nas (državljanov z volilno pravico) pooblaščeni in plačani (od davkoplačevalcev) uradniki samovoljno odločajo, kršijo zakon ali ga, kar je še huje, sploh ne poznajo. Se ti zdi primer samo izjema, ali potrjuje pravilo?

S tabo soglašam. Bojim pa se, da smo v stanju duha in dejanj, ko drugi deli tvojega zapisa štejejo za pravilo, zlasti kar se tiče zahtevnejših kazenskih zadev, kjer je laična javnost že opredeljena in želi »kri« (vdo), pa četudi dejanja, ki so očitana, nimajo niti vseh znakov zatrjevanih kaznivih dejanj, kaj šele, da bi dejansko bila dokazana. Seveda, sedaj ne govorim o koroških dečkih.

13. Dokler te nisem poznala, sem mislila, da sem zelo samodisciplinirana. Odkar te poznam, sem si vzela stran vsaj zelo, če ne že tudi prve štiri črke pridevnika. Ali sploh kdaj dovoliš samemu sebi, da kakšno stvar odložiš na jutri, si kakšen večer ne umiješ zob, si obuješ čevlje, ki niso zloščeni do popolnosti, in poješ dva kosa torte? Enkrat samkrat?

Po pravici povedano, si me zadela. Vendar v primerjavi s tabo ne odstopam tako zelo. Malce pretiravaš. Sva si kar podobna.

14. Sodim, da je formula za tvoj nedvoumni uspeh v življenju znanje + delo + samodisciplina + podpora najbližjih. Se motim? Sem kaj pozabila ali zapisala kaj preveč?

Uspeh v življenju je pojem, ki je vprašljiv. Po mojem je uspešen vsak, ki mu uspe živeti po svoje. Prizadevam si, da bi bil svoj, pa tudi mi veliko pomeni, da s tem ne ogrožam svojih najdražjih. Egoizem omejujem z ljubeznijo do Zlatke in Marcela, pa tudi širše rodbine ne želim prizadeti. Prepričan sem, da sorodstvo obligira in me torej zavezuje k prilagajanju svojih ravnanj. Zato je tudi v zgoraj zapisani koroški zadevi moje delovanje kar se moje vesti tiče čisto, ker sam menim, da tudi nečakinji, torej hčeri moje sestre Lilijane in svaka Maksa, to sta Sanja in Pia, sodita v mojo sfero delovanja. Zatorej toliko bolj prepričljivo (zaradi ponotranjenosti zgoraj zapisanega stališča) zagovarjam odločitev evropskega sodišča za človekove pravice, da v razmerje vnukov in starih staršev ne sme nihče posegati.

15. Na kak način skrbiš, da ostajaš v toku s časom, ohranjaš svojo vitko linijo, mladostnost in svežino? Roko na srce, če ne bi vedela, koliko si star, bi ti prisodila najmanj deset do dvajset let manj.

Sedaj pa se že hecaš z mano. Moje sošolke iz gimnazije so me na zadnji obletnici mature zastrašujoče karale glede na mojo sedanjo pojavo. Prepričevale so me, da sem zgrešil prostor, saj da obletnica, ki so jo v istem času proslavljali desetletje starejši maturanti v drugem prostoru istega hotela, pritiče moji podobi.

16. Želiš še karkoli povedati bralkam in bralcem bloga?

Berite in širite blog. Je najboljši, kar je ustvarjenega po 50 odtenkih sivega. 🙂

NAREDILI SO PANJ IZ KATEREGA SE STALNO CEDI MED

Moj sin Gašper je že od malega čebelar. In že od malega nikoli in nobenemu ne kupi darila. Ker pa ima vsako pravilo izjemo, ki ga potrjuje, je tudi Gašper enkrat naredil izjemo. V sedmem razredu je prihranil žepnino, se odpravil v Celje v čebelarsko trgovino in možu za rojstni dan podaril zaščitni klobuk z mrežico za čebelarjenje. Mož je razumel namig, ga poprosil, da ga uvede v čebelarjenje in danes imam pri hiši dva čebelarja.

Gašperja sem prosila, da mi zaupa kaj o čebelah in čebelarjenju. Popeljal me je skozi panj, mi  predstavil čebeljo družino in opisal njihovo delitev dela. 

Gašper, kdaj in kako to, da si se navdušil za čebelarstvo?

Za čebelarstvo sem se navdušil pri svojih dvanajstih letih na prijateljevo idejo naj se pridružim čebelarskemu krožku, ki je potekal na osnovni šoli Ob Dravinji, katero sem obiskoval. Maks Tajnikar nas je kot mentor poučeval o biologiji čebel in nam prikazal vsa čebelarska opravila kot so čiščenje satovja, ožičenje okvirjev, pregledovanje družin, skrb za družine ter čebelarjevo najboljše opravilo, točenje medu.

IMG_0161

Moj čebelar Gašper

In kdaj si s čebelarstvom krenil na svojo pot?

Za rojstni dan sem za darilo dobil svoj prvi panj in vanj naselil čebeljo družino. S tem se je začela moja čebelarska samostojnost. Stalno sem nadgrajeval število čebeljih družin, v Halozah sem postavil svoj lastni čebelnjak z devetimi čebeljimi družinami, z letošnjim letom pa sem postavil nekaj samostoječih nakladnih panjev na idilično lokacijo ob ribniku v bližini Slovenskih Konjic. Včasih so vsi  čebelarji postavili tudi svoj čebelnjak, načrte zanje so izdelovali tudi arhitekti. Slaven je Plečnikov čebelnjak v Pragi. Danes se čebelarji množično odločajo za postavitev samostoječih nakladnih panjev.

FB_IMG_1443429114032

Čebelnjaki so evidentirani

Kaj pa vse obsega delo čebelarja?

Delo čebelarja poteka skozi celo leto in je odvisno od letnega časa . Spomladi moramo pripraviti čebeljo družino , skrbeti za dober in hiter razvoj družine, pri čemer jim pomagamo s spomladanskim dražilnim krmljenjem. Do glavne paše, ko začne cveteti akacija, morajo biti družine zdrave in močne. Če se panji hitro napolnijo, je treba paziti, da se čebele ne izrojijo. Po končani paši se med iztoči. V visokem poletju čebele že skoraj ne najdejo paše, zato mora čebelar začeti s krmljenjem čebel s sladkorno raztopino. Do 15.avgusta mora natočiti petnajst kilogramov sladkorja v vsak panj, da imajo čebele dovolj hrane, da preživijo zimo. Jeseni mora čebelar poskrbeti tudi za zdravljenje čebel proti varozi. Varoje so uši, ki se zaredijo v čebeljih ličinkah in jih poškodujejo do te mere, da se izležejo pohabljene čebele. Čebelar ima delo tudi pozimi. Očistiti mora okvirje satov, jih na novo ožičiti in vstaviti satnice. Prav tako mora očistiti in pobarvati panje.

Katero pa je tvoje najljubše čebelarsko opravilo?

Hmm. Moje najljubše čebelarsko pravilo je zagotovo spomladansko pregledovanje čebel in razvoj čebeljih družin, odkrivanje kje je kraljica ter spremljanje kako močne in zdrave so družine. Ko pogledam v panj, ki brenči od številnih in zdravih čebel, me preplavi veliko zadovoljstvo. To mi je nagrada za vložen čas in trud v čebelarjenje.

IMG_0154

Ob pogledu v panj me preplavi zadovoljstvo

Ko odpreš panj vse brenči od dela in življenja. Številčnejša je družina, srečnejši si. Kako pa je sploh sestavljena čebelja družina? 

Čebeljo družino sestavljajo čebele delavke, troti, to so prebivalci moškega spola ter glava družine matica, ki ji pravimo tudi kraljica. Matica nastane tako, da čebele iz zalege izberejo več ličink, ki jih začnejo hraniti z matičnim mlečkom. Iz teh ličink izbrank se izležejo matice. Tista, ki se izleže najprej, pregrizne ostale matičnike in na ta način prepreči, da bi se v panju razvilo več matic. Če se več matic izleže istočasno se pobijejo med seboj in ostane zmagovalka, najmočnejša, ki je prava kraljica saj jo delavke stalno negujejo, čistijo, hranijo. Matica se že na oko razlikuje od čebel saj je ožja in ima podaljšan zadek. Matica oddaja svojstvene feromone, ki jih čebele zelo dobro zaznavajo. Družine in dom v panju se tvori in prepoznava na osnovi matičnih feromonov.

Moje najljubše čebelarsko opravilo je pregledovanje čebel

V enem panju torej ostane samo ena matica. Tista, ki se izleže prva ali je najmočnejša, da pomori druge. Narava je poskrbela, da je kraljica najhitrejša in najmočnejša. Na kak način pa se matica oplodi, da lahko začne zalegati in gre čebelji rod naprej?

Po dobrem tednu, ko se izleže, odleti matica iz panja na paritveni let. Prvič in edinkrat zapusti panj, leti vse višje in višje, troti pa za njo. Nekateri omagajo, tisti ki jo ujamejo v višinah, pa jo oplodijo. Oplodi jo več trotov, eden za drugim. Njihov spolni organ ostane v matici, naslednji ga izvleče in pusti v njej svojega. Naravna selekcija poskrbi zato, da jo lahko oplodijo samo tisti najmočnejši, ki letijo najvišje. Matica in troti zapustijo panj samo enkrat , za paritveni let. Matica se vrne vanj oplojena in začne zalegati, troti poginejo, ker ne najdejo poti nazaj.

Prva in najmočnejša matica se oplojena od trotov, ki letijo najvišje vrne v panj, troti pa poginejo. Žalostna je njihova usoda. V SSKJ so tri definicije trota. Po prvi je trot čebelji samec. Ali tudi trote zaleže matica? Po čem se razlikujejo?

Troti so moške čebele, zalegajo jih čebele in ker so čebele neoplojene, je trotovsko jajčece neoplojeno jajčece. Trotovska zalega je večja, izvlečena iz čebelje celice. Trot je večji od čebele, hrani se z medom, samo je in nič ne dela. V primeru, da v panju ni matice, se razvije trotovska družina, ker so vsa jajčeca neoplojena.

Screenshot_2015-09-28-10-53-11-2

Vpogled v zadnjo stran panja

Po drugi definiciji je trot tisti, ki ne živi od lastnega dela. Pri čebelah živijo troti od dela čebel. Dokler svoje naloge ne opravijo in poginejo. Tiste, ki naloge ne opravijo pa čebele vržejo čez prag, da zunaj poginejo?

Ja, edina funkcija trotov je, da oplodijo matico. Trote, ki ostanejo na koncu čebelarske sezone v panju, čebele izvržejo iz panjev, da jih ne bi po nepotrebnem hranile čez zimo. Ja, ubogi troti, narava jim je dala samo eno nalogo in jih prikrajšala za vse ostale lastnosti, ki jih je dala čebelam. Trot nima razvitega vonja, zato trot, ko zapusti panj , ne najde poti nazaj in pogine.

Tretja definicija trota je, da je to omejen, neumen človek. So po čebeljih trotih dobili človeški troti ime ali je bilo obratno?

Ko slišimo besedo trot imamo vsi v glavi nekaj neumnega, butastega. Ljudje smo privzeli besedo trot za označevanje manj sposobnih, manj razgledanih ljudi. Najprej so bili čebelji troti, ki jim narava ni podarila vonja, da bi po oploditvi matice našli pot nazaj. Zato so začeli tudi omejenim ljudem praviti troti. Kakšno krivico delamo enim in drugim ! Če ne bi bilo trotov ne bi bilo čebel!

Kako pa poteka delovni dan čebel?

Če je dovolj toplo, začnejo čebele izletavati že ob sončnem vzhodu. Ozračje mora biti segreto na več kot 15 stopinj. Zjutraj najprej zapusti panj čebelja izvidnica, ki poišče ugodno čebeljo pašo za tisti dan. Ko jo najdejo, se vrnejo in pašnim čebelam s čebeljim plesom sporočijo kam se naj odpravijo. Čebele letijo do pet kilometrov daleč od panja, orientirajo se po soncu, razločijo pa samo nekatere barve. Čebele na cvetovih srkajo medičino, cvetni prah pa se jim oprime na noge. Večkrat dnevno se vrnejo v panj, kjer odložijo medičino v medišče. Pred mrakom se vse vrnejo v panj.20150924_092257

Gašper pri jesenskem krmljenju čebel

Povedal si, kaj je to čebelja izvidnica. Zaupal si mi, da imajo čebelnjaki poleg čebelje izvidnice, tudi čebelje patrulje.

Ja, vsak čebelnjak ima tudi svojo patruljo v kateri je nekaj čebel, ki čuvajo čebelnjak pred vsiljivci.Največji sovražniki čebel so sršeni in ose, ki pridejo v panj in morijo uboge čebele. Več čebel mora pičiti oso ali sršena, da so mu s svojim strupom kos in umorijo svojega napadalca.

Čebele stanujejo v panju. Slišim, da obstajajo različni panji, označeni z nekimi kraticami AŽ, LR….

Skozi zgodovino so se razvili različni panji. Najprej so čebelarili v drevesnih duplih, potem v čebelarskih koših z nepremičnim satovjem. Že Valvazor pa je začel opisovati v Slavi vojvodine Kranjske slovenske panje kranjiče s premičnim satovjem. AŽ panj je prostorsko omejen na dvajset satovnic saj ga ne moremo povečati tako kot nakladnega, z dodajanjem naklad, s čimer družini zagotovimo večji prostor. Langstroth-Rootov, LR panj je deljen v naklade zato lahko spreminjamo volumen panja. Najnovejša pogruntavščina je avstralski panj (Flow) iz katerega med teče sam, lahko bi rekli da se iz njega stalno cedi med brez mleka 🙂

20150924_092325 (1)

Nakladne panje z lahkoto prestavljamo

Čebele imajo svoje stanovanje v panju. Kako pa zgleda njihovo stanovanje od znotraj, imajo panj razdeljen v sobe? Kakšno pohištvo imajo?

Notranjost panja je napolnjena s sati. To so leseni okvirji, v katerega z žico pritrdiš satnico, na katero potem čebele zgradijo čebelje celice. Prvo opravilo čebele, ki se izleže,  je gradnja mladega satovja, ker imajo komaj izležene čebele najboljše voskovne žleze. V panj se sati zložijo v vrste, ki se jih med seboj loči z matično rešetko. Na ta način se omeji življenjski prostor matici, ki mora živeti in zalegati v spodnjem delu panja. Matična rešetka ima odprtine, ki so ravno dovolj velike, da skozi njih lahko prehajajo čebele v višja nadstropja, matica, ki je večja in ima podaljšan zadek pa ne. Temu spodnjemu delu panja, prvi etaži, pravimo plodišče. V višjem nadstropju je shramba medu, medišče, kamor hodijo pašne čebele odlagati medičino, ki jo ponoči z mahanjem kril in segrevanjem ventilirajo, da se izloči odvečna voda. Ko je čebelja celica polna primerno obdelanega medu, jo čebele pokrijejo z voskovnimi pokrovci.

FB_IMG_1443430148383

Odpiranje voskovnih pokrovcev pred točenjem medu

Kaj pa pozimi, so takrat panji prazni?

V zimskem času čebele večinoma mirujejo in z mahanjem s krili ogrevajo panj na 36 stopinj celzija tako da so panji polni skozi vse leto. Zimske čebele so bolj odporne, živijo celo tri mesece.

FB_IMG_1443429081663

Gašperjev čebelnjak v Halozah

Ko sem bila majhna mi je nekdo rekel, da po slikah na panjskih končnicah čebele prepoznavajo svoj panj. Ali to drži?

Panjske končnice so včasih poslikovali z raznimi čebelarskimi opravili. To je postala tradicija, ker so na ta način bili čebelnjaki lepši, druge funkcije pa to ni imelo. Čebela se namreč vrača v isti panj, ker voha feromone, ki jih izloča matica.

Slovenci smo čebelarji že od nekdaj, imamo tudi avtohtono vrsto čebel.

Ja, obstajajo različne pasme čebel, apis melifera carnica, po slovensko kranjska sivka, je avtohtona vrsta, ki slovi kot najbolj mirna in delovna vrsta, ki dobro prezimi saj med zimo porabi minimalno količino hrane. V srednjeevropskih državah je zaradi njenih dobrih lastnosti najbolj cenjena. Nekateri jo imenujejo tudi damska čebela.

IMG_0155

Kranjska sivka slovi kot najbolj delovna vrsta

Obstajajo različne vrste medu. Sortni med kot pravite čebelarji. Nikoli pa mi ni jasno kako čebele vedo, da morajo nabirati samo akacijo, da imamo akacijev med ali samo kostanj, da imamo kostanjev med?

Pri tem je odvisno kaj ta čas v naravi cveti saj se v panju pojavi največ medičine iz rastlin, ki v tistem trenutku najbolj  medijo. Ko cveti akacija, prevladuje v panju akacijeva medičina, po cvetenju ga iztočim. Takrat začne cveteti kostanj in čebele nabirajo pretežno kostanjevo medičino. V glavnem pridelujem akacijev in kostanjev med. Letos pa sem prvič pridelal tudi ajdov med, tako, da sem nakladne panje z mojimi čebelami odpeljal na delovne počitnice v bližino njive s cvetočo ajdo.

Ali med tudi prodajaš?

Lani ga zaradi obilnega deževja, nisem imel niti za lastno uporabo. Letos je bila bogata bera, zato ga tudi prodajam. Če ga kdo želi kupiti, me lahko pokliče na telefon 031 346 000.

INTERVJU S SLOVENKO, KI ŽIVI NA DUNAJU

1. Kako si se počutila, ko si se preselila na Dunaj, in kako se počutiš zdaj, ko Dunaj zapuščaš?

Moje počutje ob spremembah bivalnega okolja ima že utečene vibracije: najprej gre za popolno navdušenje, ker sem se do sedaj vedno selila na boljše ali pa vsaj našla razloge da je tako; sledi faza prilagajanja in tesnobe, ko se človek vpraša, a mi je bilo tega treba; nakar se jaz osebno začnem zabavati ob vseh mogočih in nemogočih prigodah in sem (vsaj do sedaj) bila hvaležna usodi za vse doživeto. Iti z Dunaja pa me je malo strah, ker si mislim, da ne morem iti na boljše saj mesto slovi* po najboljši kakovosti življenja na svetu. Počutje je nostalgično, slovo od prijateljev bo boleče in selitev naporna.

2. Si imela kakšne težave pri privajanju na življenje na Dunaju?

Malo za šalo malo zares, sem se na lastnih napakah toliko naučila, da jih moram narediti še nekaj. Včasih je bolela duša, včasih trpela zdrava pamet in na žalost so se napake kar nekajkrat poznale tudi v denarnici. Kot takrat, ko sem morala vlomilce sama poklicati in jih mastno plačati. Ker sem se zaklenila ven in nisem mogla v stanovanje 🙂

3. Kako so te sprejeli Dunajčani in koliko imaš z njimi stikov? Koliko imaš stikov s priseljenci in kako se razumete?

Tako, da se s priseljenci odlično razumemo, saj vsi znamo srbsko 🙂 Na Dunaju se Balkan začne, pravijo. Res ne vem, kako so me sprejeli Dunajčani, ker redko koga srečam in ga tudi ne prepoznam, ker se samo pretvarja, da je Dunajčan. Letos so tudi na nacionalni televiziji (ORF2) priznali, da je na Dunaju vsak drugi meščan tujskega porekla. Da vam opišem le enega najbolj pristnih stikov: Prideva s hčerko v trgovino, kjer nama prijazno postreže starejša prodajalka oblečena v dirndl (narodno nošo). Ker se moja hči povsod in vedno pogovarja le v angleščini, tudi tokrat “zareže” po angleško. Na najino veliko presenečenje “potegne” prodajalka še v bolj pristni angleščini nazaj !? “Kako pa to, da vi tako dobro govorite angleško?” jo vpraša hči. “Saj sem pa Angležinja. ” ji le-ta odvrne.

4. Katere so najpomembnejše razlike, ki jih opažaš med Slovenci in Dunajčani (v njihovih navadah, prepričanjih, vrednotah, obnašanju ipd.)?

Da ne bom pristranska, ker Dunajčanov res ne poznam in se z njimi ne družim, se bom raje osredotočila na “javno sfero”, dogodke in odmeve. Po moji oceni je na tem področju   res bistvena razlika način, kako vlada stoletja stara država napram pubertetni Sloveniji. Odlikuje jih samozavest, spoštjivost in samohvala. Ne dvigujejo prahu po nepotrebnem, raje informirajo javnost kak dan kasneje, ko so uradne informacije usklajene in rešitve nakazane. Če je treba grajati, poročajo verodostojno in na kratko. Če pa je treba pohvaliti sosedne drzave, se znajo temu tudi povsem izogniti !? Ko pa jim kdo posebej sede v srce, npr. Tina Maze, bi jo pa kar posvojili in jo predstavijo, predvsem kot Korošico. Gledano na državnem nivoju se zavedajo stoletne zgodovine v kateri so vladali sosednjim narodom in na ta način na Dunaj privabljali obiskovalce. Zelo so gostoljubni in polno angažirani pri integraciji priseljencev – po jugoslovanski vojni jim je uspelo “udomačiti” 150 000 Srbov.

5. Posebej te moram vprašati, kako se oblačijo Dunajčanke in Dunajčani?

Kakor komu paše. Velja rek: ne moreš zgrešiti in ne moreš pretiravati. Npr. javne osebe se oblačijo zelo modno in jih ne moti, če so (trenutno) vsi po vrsti v svetlo modri barvi; pomembneži iz mednarodnih organizacij se, v skladu s protokolom, oblačijo klasično; mladi so barviti, kot povsod po svetu. In na koncu velja omeniti še dve skupini ekstremistov: klošarji in modni ekscentriki.

6. Kateri doživljaj z Dunaja ti bo ostal najbolj v spominu?

Veliko doživljajev se je nabralo. Bom opisala enega, ki je na nek način povezan s turizmom. Na stotine turistov se dnevno gnete okoli Štefanove cerkve, cesarjevih dvorov, muzejev, … da bi podoživeli zlate čase Habsburžanov. Na tisoče Dunajčanov pa vsako jutro sede v uBahn (podzemno železnico) in veselo na delo. Tako je bilo tudi tistega jutra, ko je na podzemni želenici poleg mene sedela z ruto zakrita muslimanka, njej nasproti priletni  črnec in poleg njega svetlolasa deklica. Nacionalna barvitost je pač del vakdana. In nihče niti ne sluti, da v tem prepolnem vagonu pravzaprav povsem prikrito sedi “atrakcija”. To krhko, svetlolaso dekle je nihče drug kot Elisabeta von Habsburg – Lotringen. Tako rekoče ena izmed cesarjevih prestolonaslednikov. Preprosta srednješolka, ki živi daleč od slavne preteklosti.

7. Kaj je tisto, kar boš najbolj pogrešala, ko se boš preselila z Dunaja, in česa ne boš obžalovala?

Zagotovo bom pogrešala sedanje razgibano delovno okolje na Vienna International School**. To šolo so ustanovili Združeni narodi na podlagi Ameriške šole, ki je bila namenjena otrokom ameriških vojakov po drugi svetovni vojni. Danes ima šola prvovrstni mednarodni sloves in gosti 1400 otrok, ki pripadajo cca 90 različnim narodnostim. Starši so poslanci, poslovneži, pa tudi slavne osebe kot Fiona Swarovski. Ker se mednarodne šole zaključijo z IB diplomo (International baccalaureate), pouk poteka po specifičnem, za vse šole poenotenem curriculumu. Še posebej so mi pri srcu tri osnovne vrednote, ki jih privzgajamo otrokom: ceni samega sebe, spoštuj druge in ohranjaj naravo. Moja osebna investicija v tej zvezi je bila postdiplomska prekvalifikacija v knjižničarko, ki je nikoli ne bom obžalovala čeprav je bilo treba vložiti kar nekaj truda, časa in denarja. Pri vseživljenskem učenju je čar v tem, da v danem tenutku aktiviraš tiste vire, ki ti dajejo določeno prednost. Npr. moji učenci so izredno spretni na računalnikih dokler ne pride do problema. Običajno je dovolj, da pristopim, jih pomirim in prosim, da mi problem razložijo in že je rešitev “na dlani”, miška pa je ta čas seveda v mojih rokah.

8. Kaj bi svetovala ljudem, ki se selijo na Dunaj? Še vedno velja rek “ko greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj”?

Moj nasvet bi bil, nej se povežejo s sorojaki, ki že imajo osvojen “know how” in si bodo na ta način prihranili veliko časa  in nepotrebne jeze. Glede trebuha in drugih užitkov je to stvar življenskega sloga. Se da preživeti zelo poceni in se da zapraviti goro denarja. Pravzaprav ni treba živeti na Dunaju, da se spremenite v princesko vsaj za en večer. Pripravite cca 600 eur .Preko interneta kupite karte za enega izmed 400+ dunajskih plesov, se nakitite z večerno toaleto, pod roko še partnerja pa veselo “alle walzer”. Rezervirajte še solidni hotel in nepozabni vikend bo vaš!

  • raziskava Quality of living

** www.vis.ac.at.com