KONJIŠKI ŽUPNIK VALENTIN FABRI

Grb Valentina Fabrija

O mladosti Valentina Fabrija , ki dolguje svoj priimek poklicni dejavnosti svojega očeta ali prednikov, se ne ve kaj veliko. Fabri kot svojega očeta omenja konjiškega tržana Brikcija Majcna (Briccius Meyzen), zato je verjetno, da si je priimek spremenil, ali po hišnem imenu Pri kovačevih ali po poklicu svojega očeta. Njegovo ime in priimek dobesedno pomeni Valentin, kovačev sin. Kasneje je za svoj osebni grb izbral kladivo na nakovalu. Študiral je verjetno na Dunaju, ker je bil tam študij cenejši kot v Italiji, vendar v ustreznih letih na dunajski univerzi med devetimi omenjenimi študenti iz Konjic, Valentina ni med njimi (je pa kot Konjičan omenjen neki Rupertus Fabri de Canabiz).


Paolo Santonino je opisal sprejem škofa in njegovega spremstva v župnišču v Konjicah, v petek, 11. maja 1487. Župnika Valentina Fabrija je opisal v samih presežnikih, kot izvrstnega gostitelja, prijaznega, vedrega, dobrega, posebno plemenitega in gostoljubnega gospoda, zares velikega moža, kar se telesa in kreposti tiče. Fabri jim je dal postreči kosilo z izbranimi ribjimi jedmi, ki bi po Santoninu »zadoščalo in bilo primerno tudi za kardinala«. Santonino je Fabrija hvalil tudi zaradi njegove prizadevnosti, preudarnosti in ugleda, ki ga je užival med prebivalci bližnjih krajev.


Cerkev sv. Jurija v Slovenskih Konjicah

Valentin Fabri je postal župnik v Konjicah leta 1481. Z dobrimi zvezami pri papežu Aleksandru I. in njegovi družini Borgia, je pridobil visoke dohodke, ki jih je s pridom uporabil. Prav tako se je ognjevito boril, da konjiška nadžupnija ne bi bila za svoje dohodke kaj prikrajšana. O tem priča tudi spor z žičkim priorjem v zvezi s pobiranjem vinske in žitne desetine, v katerem se je s papežovo pomočjo poravnal v korist župnije.


Župnik Valentin Fabri je zaposloval 43 ljudi, od tega 9 duhovnikov v župnijski službi, ki je imelo na razpolago 9 konjev za potovanja, oskrboval je 25 okoliških cerkva, letno pa so v župnišču porabili 20 glav goveje živine, nad 100 ovac, 25 svinj, nad 60 gosi in nad 400 kosov druge perutnine. Spili so 80 polovnjakov vina (polovnjak je približno 280 l vina), se pravi preko 22.400 litrov.


Ena od posebnosti konjiškega oboka sta dve vejnati rebri, ki rasteta iz kapitelov in se odsekano končata v zraku

Valentin Fabri je gojil veliko zanimanje za gradbeništvo. V prvih letih župnikovanja je dal prezidati župnišče. Zavaroval ga je z dvema stolpoma ter utrdil z jarkom in okopom, da je bilo videti kot trdnjava. S tem je dosegel, da je služilo tudi kot zavetje tržanov pred turškimi vpadi (v letu 1473 naj bi Turki celo večerjali v župnišču) in drugimi roparskimi vdori (tržane je leta 1469 oropal tudi štajerski plemič Andrej Baumkircher).

“Farof”

Po vsej verjetnosti je Fabri celo izoblikoval ali najel lastno stavbarsko delavnico, ki je semkaj prenesla takrat najmodernejše arhitekturne dosežke dunajskega prostora. Izvedel je obokanje ladje župnijske cerkve sv. Jurija v Konjicah z ukrivljenimi rebri, ki so za tisti čas predstavljala odlično in napredno arhitekturo. Cerkev je opremil s podporniki in poslikavami. Konjiški notranji “predrti” oporniki z v prostor segajočimi okrasnimi rebri, so v cerkvi sv. Jurija prava posebnost. Delo iste Fabrijeve stavbarske delavnice kot v Konjicah, naj bi bilo tudi v Dobrli vasi.


Dobrla vas (nemško Eberndorf) je naselje na avstrijskem Koroškem. Danes v njem živi močna skupnost koroških Slovencev. V tamkajšnji župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja so v času delovanja prošta Valentina Fabrija prvotni ravni leseni strop v glavni ladji nadomestili z mrežastim poznogotskim obokom, ki je slogovno tako podoben konjiškemu rebrastemu oboku, da jo pripisujejo isti koroški stavbarski delavnici.


Nagrobnik Valentina Fabrija

Leta 1507 je Fabri napisal oporoko, umrl pa je v Konjicah 27. junija 1509, po napisu na nagrobniku sodeč, za bezgavčno kugo. Fabrijeve posmrtne ostanke so prepeljali iz Konjic v dobrloveško grobnico proštov. V konjiški cerkvi sv. Jurija je ostal samo nagrobnik. Na plošči je upodobljen, kako leži z glavo na blazini.  Ker je bil konjiški župnik Valentin Fabri tudi dobrolski prošt in savinjski arhidiakon, ima na vogalih upodobljene štiri grbe: dobrolskega samoroga, oglejskega orla, Svetkovičevo zastavo in Fabrijevo kladivo na nakovalu.

2 misli o “KONJIŠKI ŽUPNIK VALENTIN FABRI

  • 27/01/2018 pri 18:47
    Permalink

    namesto “oboki” bi lahko napisala konjiški notranji “predrti” oporniki z v prostor segajočimi okrasnimi rebri

    Odgovori

Leave a Reply

%d bloggers like this: