KONJICE IN ŽELEZNICA

Leta 1846 je po novi železniški progi od Gradca do Celja , ki je potekala 15 kilometrov stran od Konjic, zapeljal prvi vlak. S tistim dnem se je v Konjicah začelo nazadovanje obrti in izumiranje furmanov, ki jih je bilo na Konjiškem precej . Kako globoko rano je to vsekalo Konjicam govori članek iz časopisa  „DOM IN SVET’ iz leta 1892:

Leave a Reply

%d bloggers like this: