ČESTITAMO REKTORJU UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Triindajsetega novembra tega leta je v Kopru potekala inavguracija starega/novega rektorja Univerze na Primorskem, red. prof. dr. Dragana Marušiča. Ob tej priliki mu ustvarjalke in ustvarjalci bloga ISKRENO ČESTITAMO in mu želimo, da v mandatu, ki mu je zaupan, uresniči vse cilje, ki si jih je zadal, in pri tem doda še kakšno številko več na svojem seznamu uspehov. 🙂 Zahvaljujemo se mu, da nam je dovolil objaviti svoj govor na inavguraciji, ki ga navajamo v celoti. 

Z ZNANOSTJO IN UMETNOSTJO V NEZNANO IN ČEZ

Prof. dr. Dragan Marušič

1. “So stvari znane in so stvari neznane – ločujejo jih vrata”. Vsebinske aluzije na to misel o fundamentalni dihotomiji, s katero se skozi življenje neprestano sooča človek, je moč najti tako pri pesniku in slikarju Williamu Blake-u v njegovem delu “The Marriage of Heaven and Hell” kot pri pisatelju Aldousu Huxleyu v delu “The Doors of Perception”. A avtor citata, v originalu, “There are things known and there are things unknown, and in between are The Doors, that’s us”, je Ray Manzarek, z Jimom Morrisonom, soustanovitelj The Doors, ameriškega kultnega benda 60-tih let.

2. Umetnost, religija, karnevali, saturnalije, takšni in drugačni rituali, vse to je skozi zgodovino človeštvu služilo kot pomagalo pri odpiranju vrat med znanim in neznanim. A ena sama je tista zares organizirana dejavnost, ki uspešno in trajno premika meje med znanim in neznanim – znanost. Samo znanost, ki v sozvočju z umetnostjo odstira skrivnostnost neznanega in vsakič znova osmišljuje tako na novo razširjeni prostor naše vednosti.

3. Znanost sledi človekovemu naravnemu vzgibu po raziskovalni radovednosti in je zato sama po sebi lepa in plemenita dejavnost. Lahko jo počnemo sami, lahko v skupini, na inštitutih, javnih ali zasebnih. A le univerza je tisto edino mesto, kjer se znanost hkrati dela in prenaša na mlajše rodove. Je mesto, kjer se znanost skupaj z umetnostjo trudi izrisovati karseda verodostojno sliko sveta, v katerem živimo. Zato brez znanosti univerze ni. In natanko tako kot so znanstvena dela znanstvenikova edina relevantna komunikacija – drugih komunikacij pravi znanstvenik tudi vešč ni – tako tudi univerze govorijo zgolj in samo skozi svoj prispevek v zakladnico svetovne znanosti. Vse drugo je odvečno, vse drugo gre v pozabo. Ne politika, ne mediji tega preprostega dejstva ne morejo predrugačiti. Znanost dobro ve, da tisto, kar v resnici je, ni tisto, kar se velikokrat zgolj zdi, da je.

4. Zato je univerza seveda toliko dobra, kot je dobra njena znanost. In ker je temu tako, je usmeritev Univerze na Primorskem v naslednjem štiriletnem obdobju na dlani. Strnemo jo lahko v tri točke.

Prvič: s strukturno učvrstitvijo doseči strnitev celotnega kolektiva univerze – učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnega osebja – okoli jasnega cilja postati sinonim za odlično znanost in umetnost.

Drugič: z odgovornim sodelovanjem znotraj Rektorske konference RS in nadaljevanjem dobro začrtanega povezovanja z univerzami izven naših meja izgraditi identiteto propulzivne, v svet odprte univerze z mrežno pozicijo, ki bistveno presega njeno siceršnjo velikost.

In tretjič: postavitev dvosmernega komunikacijskega kanala na področju izobraževanja in raziskovanja – skozi katerega naj v eno smer potuje modrost, v drugo pa neugnanost – za zagotovitev neboleče upravljalske tranzicije k novim generacijam.

 

5. In za konec: tako kot sem začel naj tudi zaključim še z enim citatom iz obdobja, ko je rock glasba imela povezovalno moč primerljivo z internetom danes. “They got the guns but we got the numbers. Gonna win, yeah, we’re takin’ over, come on!” zapoje Jim Morrison v pesmi “Five to One”. “Oni imajo orožje, a nas je veliko…” Od vedno so mi bile ljubše številke kot orožje. Še posebej tedaj, ko so bile in so zelo razločno povedne. Takrat jim gre slediti. Čas je napočil, da se odloži orožje. Na Univerzi na Primorskem imamo velike, a uresničljive cilje. Vabimo vse prijatelje naše univerze, tiste na njej in izven nje, da se nam pri uresničevanju teh ciljev pridružijo.”

Avtor fotografij: Alen Ježovnik

Leave a Reply

%d bloggers like this: